วันที่ 13 มี.ค.66 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมประชุม นขต.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ประจำเดือน มี.ค.66 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโบายและข้อสั่งการของ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ณ สโมสรสัญญาบัตร พล.ร.15

Advertisement