วันที่ 13 มี.ค.66 เวลา 15.30 น.


พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ
ผบก.ภ.จว.ปัตตานี

พ.ต.อ.กีรติ แวยูโซ๊ะ
รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี

พ.ต.อ.สมศักดิ์ ตันเจริญ
ผกก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี

ร่วมต้อนรับ นางสาวจิตภัสร์ ตั้น กฤดากร รองประธานคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสมาศึกษาดูงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจปัตตานี ๑๒๔ (ฉก.ตร.ปน. ๙๒๔) บ้านบางปลาหมอ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Advertisement