วันนี้ 31 มี.ค.66 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ
ผบก.ภ.จว.ปัตตานี

พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ
รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี

พ.ต.อ.ประยงค์ โคตรสาขา
รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี

พ.ต.อ.กีรติ แวยูโซ๊ะ
รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี

พ.ต.อ.คมกฤช ศรีสงค์
รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี

พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ กสิคุณ
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี

พ.ต.อ.สมศักดิ์ ตันเจริญ
ผกก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี

พ.ต.อ.อภิชา สุขประสงค์
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ปัตตานี

พร้อมด้วย หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี, รอง ผกก.ฝอ.ฯ, สว.ฝอ.ฯ และข้าราชการตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี

ร่วมพิธีประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุม ภ.จว.ปัตตานี

Advertisement