เนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตรี

ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444

ขอความสุข ความสันติ

จงมีแด่พี่น้องมุสลิมทุกท่าน

พลตำรวจตรี อาชาน จันทร์ศิริ
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี