วันที่ 7 พ.ค.66 เวลา 12:00 น. พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี/ผอ.ศลต.ภ.จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบสถานการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 ณ ศูนย์เลือกตั้ง ภ.จว.ปัตตานี

เวลา 12:30 น. พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี/ผอ.ศลต.ภ.จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบสถานการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 ณ สนามกีฬา อบจ.ปัตตานี

เวลา 13:50 น. พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี/ผอ.ศลต.ภ.จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบสถานการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสายบุรี จว.ปัตตานี

เวลา 13:10 น. พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี/ผอ.ศลต.ภ.จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบสถานการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง จว.ปัตตานี

Advertisement