วันที่ 14 พ.ค.66 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค มทภ.4 ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งลงคะแนน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี

เวลา 10.30 น. ตรวจเยี่ยม ดูความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ที่ทำการเขตเลือกตั้ง เขต2 อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี

เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยม ดูความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง เขต2 โรงเรียนวัดนาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี

เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยม ดูความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ที่ทำการเขตเลือกตั้ง เขต 3 ที่ ว่าการอำเภอยะรัง

เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยม ดูความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ที่ทำการเขตเลือกตั้ง เขต 5 ที่ ว่าการอำเภอยะหริ่ง

เวลา 10.45 น. พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยม ดูความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง เขต2 โรงเรียน กศน. อ.โคกโพธิ์

เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยม ดูความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ที่ทำการเขตเลือกตั้ง เขต 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี