วันนี้ 16 พ.ค.66 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ
ผบก.ภ.จว.ปัตตานี

พ.ต.อ.กีรติ แวยูโซ๊ะ
รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี

พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ กสิคุณ
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี

พร้อมด้วยพร้อมเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน ,ครูฝึก ครู ก. และครู ข.

ร่วมเปิดพิธี โครงการฝึกอบรม ครู ค. สำหรับการฝึกทักษะยิงปืนให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปราม สืบสวน และจราจร ในสถานีตำรวจ ณ ห้องประชุม ภ.จว.ปัตตานี