ตชส.สภ.เมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพสตรีและครอบครัว ในการทำ “ข้าวต้มห่อใบพ้อ”

วันที่ ๗ ก.พ. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กีรติ แวยูโซ๊ะ ผกก.สภ.เมืองปัตตานี มอบหมายให้ ร.ต.อ.อำนาจ ศิริเวช รอง สว.ป.สภ.ฯ หน.ชป.ชมส.พร้อมข่าย ตชส.สภ.เมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพสตรีและครอบครัว ในการทำ “ข้าวต้มห่อใบพ้อ” (ตูปะตองปาละห์) ณ ลานกิจกรรมชุมชน ชุมชนริมคลอง ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี Advertisements

ชุดปฏิบัติการ ตชส.สภ.เมืองปัตตานี พบปะเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและผู้ยากไร้ พื้นที่ บ.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี

วันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กีรติ แวยูโซ๊ะ ผกก.สภ.เมืองปัตตานี มอบหมายให้ ร.ต.อ.อำนาจ ศิริเวช รอง สว.ป.สภ.เมืองปัตตานี พร้อมชุดปฏิบัติการ ตชส.สภ.เมืองปัตตานี พบปะเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและผู้ยากไร้ พบ ด.ช.ต่วนโซเฟียน ปาแซ อายุ ๘ ปี นักเรียน รร.ชุมชนบ้านตะลุโบะ บุตรชายของนางสุไรดา สาแลแม และบิดานายฮาสมิง ปาแซ ซึ่งบิดาได้เสียชีวิตเมื่อ ๔ ปีที่ผ่านมา

พ.ต.อ.กีรติ แวยูโซ๊ะ ผกก.สภ.เมืองปัตตานี มอบหมายให้ ร.ต.ท.หญิง นัสรีน ซาและ รอง สว.สภ.เมืองปัตตานี ออกประชาสัมพันธ์และพูดคุยกับประชาชน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี

วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๐ เวลา ๑๓.๔๕ น.  พ.ต.อ.กีรติ  แวยูโซ๊ะ  ผกก.สภ.เมืองปัตตานี  มอบหมายให้  ร.ต.ท.หญิง นัสรีน ซาและ รอง สว.สภ.เมืองปัตตานี พร้อมชุด ตชส.สภ.เมืองปัตตานี ทำการประชาสัมพันธ์งานมวลชนสัมพันธ์ของ สภ.เมืองปัตตานี พร้อมพูดคุยกับประชาชนในการให้คำปรึกษาให้กับประชาชน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี ๑๐๗.๕ MHz

ชุด ตชส.สภ.เมืองปัตตานี ออกประชาสัมพันธ์ “กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน”

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. พ.ต.อ.กีรติ แวยูโซ๊ะ ผกก.สภ.เมืองปัตตานี มอบหมายให้ ร.ต.ท.อำนาจ ศิริเวช รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี พร้อมด้วยข่าย ตชส.สภ.เมืองปัตตานี ออกประชาสัมพันธ์แจกข้อมูลเรื่องกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องกฎหมายเบื้องต้น ในงาน “อำเภอ..ยิ้ม” ต.คลองมานิง อ.เมืองฯ จว.ปัตตานี

ชุด ตชส.สภ.เมืองปัตตานี ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องวินัยจราจรในพื้นที่เมืองปัตตานี เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในเรื่องวินัยจราจร

วันที่ ๕ ม.ค. ๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. พ.ต.อ.กีรติ แวยูโซ๊ะ ผกก.สภ.เมืองปัตตานี มอบหมายให้ ส.ต.ต.มะนาเส สมุทรางกูล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี ปฎิบัติหน้าที่ธุรการ ตชส.สภ.เมืองปัตตานี ออกปฏิบัติภารกิจร่วมกับงานจราจรฯ ในการประชาสัมพันธ์ผ่านป้าย เรื่องวินัยจราจร ณ จุดตรวจโมบาย  ๑  ถ.ปัตตานีภิรมย์ ต.อาเนาะรู อ.เมืองฯ จว.ปัตตานี เพื่อให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเข้าใจเรื่องวินัยจราจรและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พ.ต.อ.กีรติ แวยูโซ๊ะ ผกก.สภ.เมืองปัตตานี พร้อมข่าย ตชส.สภ.เมืองปัตตานี ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ ที่ดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองปัตตานี

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๐ พ.ต.อ.กีรติ แวยูโซ๊ะ ผกก.สภ.เมืองปัตตานี พร้อมข่าย ตชส.สภ.เมืองปัตตานี ตรวจเยี่ยมพร้อมสนับสนุนข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองปัตตานี ที่ดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆ เช่น การเลี้ยงกุ้ง ปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงนกเขา และการเลี้ยงไก่ซารามอ พร้อมแนะนำการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ทำการเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการ เป็นแบบอย่างครอบครัวต้นแบบให้กับข้าราชการตำรวจและชาวบ้านต่อไป ณ บ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองปัตตานี บ้านปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมืองฯ จว.ปัตตานี

ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ (ตชส.) สภ.เมืองปัตตานี พบปะชาวบ้านเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม อบรมให้ความรู้ในการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.ต.อ.กีรติ แวยูโซ๊ะ ผกก.สภ.เมืองปัตตานี มอบหมายให้ ร.ต.ท.อำนาจ ศิริเวช รอง สวป.สภ.ฯ หัวหน้าชุด พร้อมข่าย ตชส.สภ.เมืองปัตตานี พบปะนายไสว บุญสนอง ชาวบ้านที่ดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำการสนับสนุน ส่งเสริม อบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนโรงอ่าง ต.สะบารัง อ.เมืองฯ จว.ปัตตานี