Category: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

46 Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ – สิ่งพิมพ์ ของตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง