Category: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

52 Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ (รถบัส) รับ – ส่ง กำลังพลสนับสนุน ภ.จว.ตรัง และ ภ.จว.พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ – สิ่งพิมพ์ ของตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง