Category: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

48 Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อแจกจ่ายหน่วยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ใช้ในการปฏิบัติราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อแจกจ่ายหน่วยในสังกัด กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ใช้ในการปฏิบัติราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อแจกจ่ายหน่วยในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ใช้ในการปฏิบัติราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อแจกจ่ายหน่วยในสังกัด กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ใช้ในการปฏิบัติราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)