Category: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

39 Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดรื้อถอนอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรยะรัง(หลังเก่า) ตั้งอยู่ตำบลคลองใหม่ จำนวน 1 หลัง