นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.ปัตตานี, พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๑ เวลา ๐๙.๕๐ น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.ปัตตานี, พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ และร่วมกิจกรรมมอบของรางวัลให้เด็กที่ซุ้มกิจกรรมตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ปัตตานี Advertisements

พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ วังสุภา รรท.รอง ผบช.ภ.๙, พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี

วันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ วังสุภา รรท.รอง ผบช.ภ.๙, พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมมอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณข้าราชการตำรวจที่ช่วยปฏิบัติราชการด้วยความทุ่มเท เสียสละ จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องน้ำพราว โรงแรมซีเอส ปัตตานี

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับ นายวีระนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.ปัตตานี ,หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้นำศาสนา ในการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้าของ ภ.จว.ปัตตานี 

วันที่ ๕ ก.ย. ๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ธเรศ แก้วละเอียด รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ไมตรี สันตยากุล รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี  พร้อมด้วย หน.สภ. ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายวีระนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.ปัตตานี ,หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้นำศาสนา ในการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้าของ ภ.จว.ปัตตานี  ณ ลานด้านหน้า ภ.จว.ปัตตานี

พ.ต.อ.ธเรศ แก้วละเอียด รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์

วันที่ ๕ ก.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๔๕ น. พ.ต.อ.ธเรศ แก้วละเอียด รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.ท.หญิง ปุณณภา เอี่ยมสอาด รอง ผกก.ฝอ.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๑ ภ.จว.ปัตตานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ร.ต.อ.หญิง วรรณฤดี รัตนศรี สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมคณะข้าราชการตำรวจ ฝ่ายอำนวย ๕ ภ.จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมดูงาน ตชส. ของ สภ.ปะนาเระ และ สภ.มายอ

วันที่ ๕ ก.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.หญิง วรรณฤดี รัตนศรี สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมดู งาน ชุด ตชส.สภ.ปะนาเระ และ สภ.มายอ เพื่อให้คำแนะนำในการจัดทำแฟ้มข้อมูลด้านต่างๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับการละศีลอดให้กับข้าราชการตำรวจมุสลิม

วันที่ ๑ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ปัตตานี ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ ชี้แจงภารกิจ แสดงวิสัยทัศน์ ให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจ และร่วมแสดงความยินดีและมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับการละศีลอดให้กับข้าราชการตำรวจที่นับถือศาสนาอิสลาม ณ ภ.จว.ปัตตานี

ศูนย์ฯ ๑๙๑ ภ.จว.ปัตตานี ออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการแจ้ง เหตุด่วน เหตุร้าย ผ่านแอพ Police I Lert U

วันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี มอบหมายให้ พ.ต.ท.อำนาจ ลี้พิสิษฐ์สกุล รอง ผกก.สส.ภ.จว.ปัตตานี สั่งการให้ ร.ต.ท.วิเชียร เพชรศรีดำ รอง สวป.ฯ/รอง สว.ศูนย์ฯ ๑๙๑ ภ.จว.ปัตตานี, ร.ต.ท.ประวุธ ถาวรจิต ร้อยเวร ศูนย์ฯ ๑๙๑ ภ.จว.ปัตตานี, เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ๑๙๑ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการแจ้ง เหตุด่วน เหตุร้าย หรือขอความช่วยเหลือผ่านการใช้แอพช่วยชีวิต “Police I Lert U” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี