Category: ข่าว

433 Posts

ข่าว, ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่​ของ​ ชป.ฯ​ ที่ตั้งจุดตรวจบริเวณโดยรอบสถานที่จัดงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี​ ประจำปี 2563

ข่าว, ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่จัดงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี​ ประจำปี 2563

ข่าว, ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ข่าว, ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่​ของ​เจ้าหน้าที่ที่ตั้งจุดตรวจบริเวณโดยรอบสถานที่จัดงานกาชาดปัตตานี​ ประจำปี 2563