Category: ข่าว

379 Posts

ข่าว, ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ข่าว, ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม​ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี มอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ข่าว, ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมแถลงข่าว LIVE IN PATTANI MODEL FIGHT DRUG & COVID-19 2020 FESTIVAL “มหกรรมปัตตานีต่อสู้ยาเสพติดต้านภัยโควิดไปด้วยกัน 2020” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2563) ประจำปี 2563

ข่าว, ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอันเชิญตะกร้าและแจกันดอกไม้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเยี่ยม พลฯ เกรียงไกร เพ็ชรทองขาว ซึ่งได้รับบาดเจ็บ ขณะปฏิบัติหน้าที่