Category: ข่าว

941 Posts

ข่าว, ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมพิธีถวายราชศักดิ์การะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมานาภบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2566