Category: ข่าว

853 Posts

ข่าว, ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐรอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานีเป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ข่าว, ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.กองอรรถ สุวรรณขำ รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี เป็นประธานเปิดพิธี โครงการสัมมนาเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565