Category: ข่าว

505 Posts

ข่าว, ข่าวกิจกรรม, ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี