ติดต่อเรา

ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
147 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทร. 073-414-688
www.pattanipolice.net

——————————————————————————————————–

ผู้ดูแลเว็บไซต์ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (War Room)
zakariya.wo@police.go.th