รูปผู้บังคับบัญชา

  1. พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม ผบก.ภ.จว.ปัตตานี [ดาวน์โหลด]
  2. พ.ต.อ.ขวัญดี ฉิมพลี รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี [ดาวน์โหลด]
  3. พ.ต.อ.ไมตรี สันตยากุล รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี [ดาวน์โหลด]
  4. พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี [ดาวน์โหลด]
  5. พ.ต.อ.อธิป แสงวันลอย รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี [ดาวน์โหลด]
  6. พ.ต.อ.ประยงค์ โคตรสาขา รอง ผบก.สส.จชต. ปฎิบัติราชการ ภ.จว.ปัตตานี [ดาวน์โหลด]