ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

nara01-64-03-08

พล.ต.ต.นรินทร์  บูสะมัญ 
ผบก.ภ.จว.ปัตตานี

พ.ต.อ.ไมตรี_สันตยากุล-removebg-preview

พ.ต.อ.ไมตรี  สันตยากุล
รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี

พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ

พ.ต.อ.ภูดิท  พานิชประเสริฐ
รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี

รอง อธิป

พ.ต.อ.อธิป  แสงวันลอย
รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี

1035841

พ.ต.อ.ประยงค์  โคตรสาขา
รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี

พ.ต.อ.ชัยยันต์_บัณฑิต-removebg-preview (2)

พ.ต.อ.ชัยยันต์  บัณฑิต
รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี

พ.ต.อ.กีรติ_แวยูโซ๊ะ-removebg-preview

พ.ต.อ.กีรติ  แวยูโซ๊ะ
รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี