ที่ตั้ง

ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 147 ม.8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

map