สถานีตำรวจในสังกัด

1. สภ.เมืองปัตตานี
2. สภ.โคกโพธิ์
3. สภ.สายบุรี
4. สภ.หนองจิก
5. สภ.ยะหริ่ง
6. สภ.ปะนาเระ
7. สภ.มายอ
8. สภ.ยะรัง
9. สภ.แม่ลาน
10. สภ.ไม้แก่น
11. สภ.ทุ่งยางแดง
12. สภ.กะพ้อ
13. สภ.บ้านโสร่ง
14. สภ.นาประดู่
15. สภ.ตุยง
16. สภ.ราตาปันยัง