กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย

สิ่งที่ต้องรู้เกียวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ท่านสามารถเข้าไปอ่านเกี่ยวกับ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย และข้อมูลข่าวสาร ได้ที่เว็บไซต์ https://saranitet.police.go.th/publication/?cat=41 หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าเว็บไซต์ได้ทันที ที่นี่

SecurityBusiness

————————————————————-

ขั้นตอนการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย มีดังนี้

20180522_062913
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ https://saranitet.police.go.th/publication/?p=11617

————————————————————-

นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดสปอตเรื่องกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ สปอต ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

๑. เรื่อง การลงทะเบียนสำหรับบริษัทธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัย
https://drive.google.com/…/1ZgAa5pI8QDJSI6GzN3_Y39chdA…/view
๒. เรื่อง การเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในวันที่ ๓ มี.ค. ๖๒
https://drive.google.com/…/15XtV7HmQb99GY_KtDUKdZeoVnv…/view