พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” ส่วนภูมิภาค

วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” ส่วนภูมิภาค โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.๔ เป็นประธานฯ ณ เวทีชั่วคราวสนามหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค. ๖๐ ณ วัดตานีนรสโมสร อ.เมือง จ.ปัตตานี

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมข้าราชการตำรวจ และคณะแม่บ้านตำรวจ จัดทำข้าว อาหารและน้ำดื่มนำไปมอบให้กับประชาชที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ณ บ้านคลองขุด อ.หนองจิก

วันที่ ๓ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ไมตรี สันตยากุล รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมด้วยแม่บ้านตำรวจ และข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ จัดทำข้าว อาหารและน้ำดื่มนำไปมอบให้กับประชาชที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่เมืองปัตตานี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน ณ บ้านคลองขุด ม.๔ ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมข้าราชการตำรวจ และคณะแม่บ้านตำรวจ จัดทำข้าว อาหารและน้ำดื่มนำไปมอบให้กับประชาชที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ณ ชุมชนโรงอ่าง

วันที่ ๓ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๑๒.๔๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ไมตรี สันตยากุล รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมด้วยแม่บ้านตำรวจ และข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ จัดทำข้าว อาหารและน้ำดื่มนำไปมอบให้กับประชาชที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่เมืองปัตตานี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน ณ ชุมชนโรงอ่าง ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมข้าราชการตำรวจ จัดทำข้าวกล่องและน้ำ นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน ณ ชุมชนจะบังติก

วันที่ ๒ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ไมตรี สันตยากุลรอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมด้วยแม่บ้านตำรวจ และข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ จัดทำข้าวกล่องและน้ำ นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน ณ ชุมชนจะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี บปะเยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านเรือน พร้อมได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านบินย

วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๑๗.๓๕ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ ผกก.สภ.ยะรัง พบปะเยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านเรือน พร้อมได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านบินยา ต.บาซาเอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พบปะเยี่ยมเยี่ยนข้าราชการตำรวจและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แนะนำการปฏิบัติการออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม ณ ฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.ปัตตานี ๒๑

วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ ผกก.สภ.ยะรัง พบปะเยี่ยมเยี่ยนข้าราชการตำรวจและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แนะนำการปฏิบัติการออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม พร้อมได้มอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลัง ณ ฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.ปัตตานี ๒๑ บ้านบินยา ต.บาซาเอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี