พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ประชุมปรับแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตเมืองปัตตานี และเขตพื้นที่ทุ่งยางแดง เพื่อให้การบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ

วันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.จีระเศรษฐ์ ดาวเงินตระกูล รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ประชุมปรับแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตเมืองปัตตานี และเขตพื้นที่ทุ่งยางแดง เพื่อให้การบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ณ ห้องประชุมวอร์รูม ภ.จว.ปัตตานี

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมพิธีส่งศพ ด.ต.อนิรุทธ จันทะวงษ์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.เลย ปฏิบัติราชการ ศวบ.ศปก.ตร.สน. ซึ่งเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอยะหา จว.ยะลา เพื่อส่งกลับภูมิลำเนา

วันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี ผบก.ภ.จว.ยะลา, พ.ต.อ.ฐมฌ์พงศ์ เพ็ชร์พิรุณ ผกก.สภ.หนองจิก ร่วมพิธีส่งศพ ด.ต.อนิรุทธ จันทะวงษ์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.เลย ปฏิบัติราชการ ศวบ.ศปก.ตร.สน. ซึ่งเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอยะหา จว.ยะลา เพื่อส่งกลับภูมิลำเนาที่ จว.เลย ณ สนามบินบ่อทอง อ.หนองจิก จว.ปัตตานี

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาะ รรท.ผบช.ภ.๙, พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานีร่วมพิธีวางพวงหรีดและรดน้ำศพ ด.ต.อนิรุทธ จันทะวงษ์ และ ส.ต.ธเนตร พุทโธ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายวางระเบิดในพื้นที่ อ.ยะหา จว.ยะลา

วันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาะ รรท.ผบช.ภ.๙, พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ วังสุภา รรท.รอง ผบช.ภ.๙, พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมพิธีวางพวงหรีดและรดน้ำศพ ด.ต.อนิรุทธ จันทะวงษ์ ผบ.หมู่ฯ ปฏิบัติราชการ ศวบ.ศปก.ตร.สน., ส.ต.ธเนตร พุทโธ ผบ.ชป.๖ ร้อย.ทพ.๔๗๐๗ ฉก.ทพ.๔๗ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด ในพื้นที่ อ.ยะหา จว.ยะลา เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๐ โดยมี พล.ท.คุณวุฒิ หมอแก้ว มทน.๔/รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธาน ณ วัดพุทธภูมิ อ.เมือง จว.ยะลา

พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ วังสุภา รรท.รอง ผบช.ภ.๙, พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี

วันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ วังสุภา รรท.รอง ผบช.ภ.๙, พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมมอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณข้าราชการตำรวจที่ช่วยปฏิบัติราชการด้วยความทุ่มเท เสียสละ จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องน้ำพราว โรงแรมซีเอส ปัตตานี

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมประกอบพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อจำนงค์ จำเริญ ณ ฌาปนสถานเทศบาลนครยะลา

วันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ธเรศ แก้วละเอียด รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.สมปราช กรรณกานนท์ ผกก.สภ.มายอ ร่วมประกอบพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อจำนงค์ จำเริญ (อายุ 73 ปี) บิดาของ นายทัพอนันต์ จำเริญ ณ ฌาปนสถานเทศบาลนครยะลา

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมประชุมบริหารประจำเดือน ส.ค. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ภ.จว.ปัตตานี

วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี เป็นประธานการประชุมบริหารประจำเดือน ส.ค. ๒๕๖๐ เพื่อมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางปฏิบัติราชการ ติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ และเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, หน.สภ. ในสังกัด และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ภ.จว.ปัตตานี

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมประชุมมอบนโยบาย หลักการบริหารงาน การบังคับบัญชา รับฟังปัญหา พร้อมกับสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.ทุ่งยางแดง

วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ขวัญดี ฉิมพลี รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.จีระเศรษฐ์ ดาวเงินตระกูล  รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ประชุมมอบนโยบาย หลักการบริหารงาน การบังคับบัญชา รับฟังปัญหา พร้อมกับสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.ทุ่งยางแดง ณ ห้องประชุม สภ.ทุ่งยางแดง