ข่าว, ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

ข่าว, ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.ไมตรี สันตยากุล รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี/หัวหน้าสมาคมตำรวจจังหวัดปัตตานี เป็นผู้แทนนายกสมาคมตำรวจ นำกระเช้าและเงินบำรุงขวัญมอบให้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด EOD ภ.จว.ปัตตานี ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่